Ecoconsells

 

 Si tens jardí al teu habitatge

Totes les persones que disposen d'un petit jardí, hort o pati amb terra no pavimentat, poden dur a terme el procés de compostatge casolà amb compostador.

Les restes de menjar de cuina i les restes vegetals de jardí ens poden servir per obtenir adob per a les plantes.

 Si no tens jardí ni pati, també pots compostar

Un vermicompostador permet dur a terme, a qualsevol casa o pis un procés de transformació de les restes de menjar en adob natural, amb un format net, fàcil i sense complicacions. Aquestes restes, que hauries de tirar al contenidor de matèria orgànica, ara et serviran per  fer un bon compost casolà.

 Resum de procès de compostatge

En un lloc al costat del compostador s'ha de preveure un espai per a emmagatzemar-hi restes vegetals ( restes de poda, fusta triturada o serradures). Per a iniciar el compostatge es necessita aquest tipus de material, ja que la matèria orgànica provinent de la cuina és força humida i densa, i cal esponjar-la.

La primera capa de la pila ha de ser de restes vegetals, per facilitar que l'aire circuli per la pila. A partir d'aquí es poden anar fent capes (d'uns 10 centímetres com a màxim) a mesura que es generin residus orgànics, intercalant les capes de matèria orgànica amb capes de restes vegetals. La quantitat mínima necessària per iniciar el compostatge i mantenir-lo de forma correcta és de dos metres cúbics. Per tapar-ho tot es pot fer servir terra de jardí o compost ja una mica madur.

La barreja entre matèria orgànica de cuina i restes vegetals ha de ser d'una a dues parts de matèria orgànica de cuina per cada part de restes vegetals.

Periòdicament cal remenar amb una pala o forca la matèria orgànica, per assegurar-nos que el procés tingui l'oxigen suficient. Si el material fa olor o està massa sec, s'ha de voltejar més sovint en el primer cas i humectar en el segon.

El compost madur es treu del recipient i es passa per un garbell pla.

Per comprovar que el compost és madur, es posen unes quantes llavors de créixens dins una mica de compost i s'humiteja. Si els processos de descomposició encara s'estan desenvolupant, els créixens no germinaran bé. Si el compost està prou madur, desprès de 5 o 7 dies s'haurà format una densa catifa de créixens. Aleshores el compost ja es pot aplicar sense por. 

 T'agradarà compostar, i tots en sortirem guanyant!

Què hi guanyes?

  • Controles el procés de producció, garanteixes  la qualitat dels residus aportats i la qualitat del material obtingut.
  • Col.labores en la reducció de residus generats.