Programa d'Horts Urbans

El Programa d'Horts Urbans de Terrassa va entrar en vigor el 23 de maig de 2013.

Les entitats interessades poden presentar el projecte d’implantació d’un hort urbà, d'acord amb els objectius i les condicions establertes en el Programa d’Horts Urbans de Terrassa

Les persones particulars propietàries d'un solar privat que l'hagin cedit en custòdia a una entitat per desenvolupar un projecte d'hort urbà, poden fer la petició de formalització d’un conveni de col•laboració amb l’Ajuntament. Un cop signat l'esmentat conveni, podran sol·licitar un ajut econòmic de bonificació de l’IBI, d’acord amb les bases establertes en l'Annex 2 de l'esmentat Programa.

Qui pot fer les sol·licituds?

- Entitats de caire social, pedagògic, terapèutic o ambiental inscrites al registre municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes
- Persones propietàries de solars urbans cedits mitjançant acord de custòdia a entitats

Documentació que cal presentar:

- ENTITAT: Projecte d’implantació i desenvolupament de  l’hort urbà que haurà d’incloure:
        • objectius a acomplir d’acord amb el  Programa
        • repartiment de l’espai i sistema de conreu
        • instal•lacions i infraestructures necessàries
        • subministrament i consum d’aigua previst
        • gestió dels residus
        • normes de funcionament intern

- PERSONA PARTICULAR: Contracte de cessió gratuïta en custòdia per part del propietari del solar a l’entitat sense ànim de lucre que haurà de contenir com a mínim:
        • els objectius, els compromisos i les responsabilitats d’ambdues parts
        • la durada de la cessió del solar i les actuacions a fer

- PERSONA PARTICULAR: sol•licitud d’ajut econòmic que ha d’incloure:
        • dades identificat ives del sol•licitant com a propietari del solar urbà
        • documentació acreditativa de reunir els requisits específics ( titular del solar, acord de custòdia signat,  conveni de col•laboració signat, estar al corrent del pagament de l’IBI)
        • dades bancàries on transferir l’ajut
        • declaració indicant la superfície total del solar i la superfície objecte de cessió


En la seu Electrònica trobareu la fitxa informativa sobre aquests tràmits i la seva presentació telemàtica:

 

 
Si seguiu aquest enllaç podreu accedir a un esquema on podreu veure els pasos a seguir si esteu interessats en el programa d'horts urbans:
 
 

 Documentaciˇ del projecte

 

 Enllašos d'interŔs

 

_________________________________________________________

 

El programa "Contrast" de Canal Terrassa Vallès que s'emet els dijous a les 20:30 i a les 22:30 i divendres a les 15:30, va dedicar el programa del dijous 24 d'abril als horts urbans a la nostra ciutat i al programa "Conreant Terrassa" que s'ha engegat des de l'Ajuntament.

Podeu veure el programa al següent enllaç:

 

 

 

 Presentats dos projectes nous al barri de Les Arenes

La Sra. Eva Herrero regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat presenta dos nous projectes del Programa d'Horts Urbans Conreant Terrassa, un de la Xarxa de Solidaritat Popular i l'altre de l'Associació la Fuente, ubicat en un espai de propietat pública al carrer Joaquim Vayreda (camp del Roure). Amb aquest dos projectes ja seran un total de 10 posats en marxa. Properament es posaran en marxa tres projectes més.

 

 

Aquest Programa es va aprovar el 28 de febrer de 2013 pel Ple municipal. Està dreçat a les entitats terrassenques sense ànim de lucre, que vulguin desenvolupar un projecte d'horta urbana amb finalitats de caire social, comunitari, ambiental, educatiu i de promoció de la salut i cultural.

Els objectius bàsics són:
 
  • Recuperar espais urbans, actualment desocupats, per a l'ús d'horticultura ecològica i d'autoconsum.
  • Facilitar la generació d'espais basats en la participació i en l'autonomia ciutadana.
  • Col·laborar en la recuperació de la dimensió agrícola dins la ciutat, apostant per la producció ecològica i la gestió sostenible de la pràctica hortícola.

 


 Presentaciˇ del programa

El passat dimarts dia 4 de març es van presentar els primers vuit horts que formen part del Programa d’Horts Urbans “Conreant Terrassa”  i que ja estan en funcionament o entraran en funcionament durant el mes de març  i els sis mes que actualment es troben en projecte.

Podeu consultar tota la informació al següent document:

 

  • Presentació del projecte d'Horts Urbans: Conreant Terrassa. En format pdf


  •