Pla de Reducció del Soroll

El 26 de juny de 2014 l'Ajuntament de Terrassa en Ple va aprovar inicialment el Pla de reducció de soroll 2014-2018 de Terrassa, que inclou el mapa de capacitat acústica i el mapa estratègic de sorolls. Un cop finalitzat el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions ni suggeriments, s'entén que està aprovat definitivament. El podeu consultar, a l'enllaç següent:

 Presentació

 

 Altra documentació d'interès

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat acaba de publicar aquesta Guia, que ha estat elaborada a proposta del Grup de Treball de Prevenció de la Contaminació Acústica, i forma part de l'oferta de recursos de sensibilització sobre soroll "La Xarxa sona bé".

Podeu descarregar-vos la Guia a l'enllaç següent: