Que ès l'Agència Local d'Energia i Canvi Climàtic

L’Ajuntament de Terrassa va crear l’Agència de Serveis Energètics de Terrassa (ASET), depenent del CDEA (Centre de Documentació i Educació Ambiental) i dins el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. L'ASET té com objectius la promoció de l’estalvi d’energia i aigua, de l’eficiència energètica, i de l’ús de fonts renovables d’energia.

Amb l'adhesió de l'Ajuntament al Pacte d'Alcaldes, aprovat el novembre de 2008, i amb el Pla d'Energia Sostenible de Terrassa que s'està elaborant, l'ALECC incorpora en els seus objectius la lluita contra el canvi climàtic, i canvia el seu nom pel d 'Agència Local d'Energia i Canvi Climàtic.

Els àmbits de treball de l’Agència són:

     

  • Servei gratuït d’informació i assessorament a la ciutadania.
  • Realització de campanyes d’informació i promoció
  • Gestió energètica d’instal·lacions municipals
  • Realització de projectes
  • Tots els aspectes relacionats amb el Canvi Climàtic i desenvolupament del Pla d'Energia Sostenible de Terrassa.
  •  

Com ja s’ha dit, en aquesta oficina es realitza un servei d’estudis preliminars d’energies renovables i estalvi energètic i d’aigua i es donen consells pràctics en diferents àmbits.

L’Ajuntament de Terrassa des de ja fa temps va iniciar una línia d’actuació en l’àmbit d’estalvi energètic i d’energies renovables començant a realitzar instal·lacions d’energia solar tèrmica. Actualment, hi ha realitzades diverses instal·lacions solars als equipaments municipals: poliesportius, escoles, centres cívics, casals de barri, oficines municipals…