Canvi climÓtic

Des de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic s’ha editat un vídeo de difusió de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), document que fou ja aprovat  el novembre de 2012.
Amb aquest vídeo es vol arribar al màxim nombre de ciutadans, entitats, empreses i organismes perquè prenguin consciència de què el canvi climàtic a Catalunya és una realitat inqüestionable i que disposem del coneixement, els mitjans i les eines per a adaptar-nos-hi.
 
Podeu visualitzar el vídeo clicant aquí.