Centre de Documentació i Educació Ambiental

Què és el CDEA?

El Centre de Documentació i Educació Ambiental del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa és un espai que pretén ser un punt de referència i de suport a la tasca dels tècnics i dels ciutadans en general, així com a la tasca educativa i, en concret, dins de l’educació ambiental.

Activitats del Centre de Documentació i Educació Ambiental són:

Elaboració de programes educatius:

  • Fa els programes per les escoles, definició d’objectius, activitats, recursos pedagògics, nivells i col·lectius, materials de suport. Desenvolupa els programes i les activitats als centres.
  • Programa Integrat d’Educació Ambiental

Elaboració de materials didàctics:
Es fan dossiers pels mestres, materials pels alumnes, materials de suport…adaptats als grups i nivells

Promoció d’activitats:

Activitats fora de les previstes als programes d’educació habituals. Tallers per a adults, xerrades, exposicions, accions sensibilitzadores…

Centre de dades, documentació i préstec:

Servei de suport didàctic a les escoles i als ciutadans en general. Es poden consultar materials, llibres… Es poden deixar materials en servei de préstec.

Inclou exposicions en servei de préstec.
Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 

Campanyes d’informació i sensibilització

Elaboració de materials per a informar als ciutadans o sensibilitzar-los respecte a temes de consideració estratègica, en referència als hàbits i comportaments cívics, consum (minimització de residus), utilització d’infrastructures… Campanyes com "La Neteja depèn de tots, depèn de tu", "Aprofitem, ajudem la natura, treballem pel futur", "Pel Nadal, Aprofitem", "Cada cosa al seu lloc", "Fem Bon Ambient", "A Terrassa, reduïm els residus"…, són algunes d’aquestes actuacions.

Disseny i distribució i materials de suport a les campanyes.

Agència Local d'Energia i Canvi Climàtic

El CDEA inclou l’Agència Local d'Energia i Canvi Climàtic per tractar i assessorar sobre energies renovables, cursos formatius, gestió energètica, estalvi i eficiència energètica, ajuts i subvencions.

Centre de Documentació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Podeu trobar documents en diferents formats llibres, articles, estudis, mapes, audiovisuals de temàtica diferent: ciències naturals, història, etnologia, literatura, art, educació, excursionisme, recursos que ofereix el parc…

Més informació sobre el Parc Natural aquí.

Oficina 21 (Agenda 21 Terrassa)

Encarregada de fer el seguiment del Pla d’Acció Ambiental, la seva aplicació, avaluar les accions i les línies estratègiques. Coordinar amb altres àrees municipals i àmbits ciutadans.

Centre Informació Ambiental Bonvilar

Gestiona aquest nou espai per a promoure el coneixement dels entorns del municipi i promoure activitats i itineraris. Obert dissabtes, diumenges i festius. Més informació a la nova web de l'Anella Verda de Terrassa.