Protecció de la salut

 

 Programa de salut ambiental

  • Control de plagues urbanes (rosegadors, insectes...)
  • Control d'animals peridomèstics (coloms)
  • Control sanitari a polisportius i piscines
  • Control i seguiment de les instal.lacions de risc en relació a la legionel.losi
  • Control de centres de tatuatges i pírcing 

 Control i qualitat de l’aigua de consum humà

La distribució domiciliaria de l’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix  d’ una actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses gestores del subministrament.

Cada un d'aquests agents, des del respectiu nivell de competència, està obligat a prendre les mesures oportunes per prevenir els possibles riscos associats al consum d’aigua de la xarxa pública de subministrament.

 

ANALÍTIQUES DE LA QUALITAT DE L'AIGUA

Podeu consultar les analítiques en el següent enllaç:


 

FONTS NATURALS DE TERRASSA

Pel que fa a les fonts naturals el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de Ajuntament de Terrassa s’encarrega de la vigilància i el control de les fonts naturals del municipi. El Laboratori Municipal realitza tres controls analítics anuals de les aigües de les fonts que inclouen paràmetres físico-químics i microbiològics.

Podeu consultar tota la informaciò de les fonts al següent enllaç:  Fonts Naturals de Terrassa.  

 

MÉS INFORMACIÓ 

Per més informació: