Protecció de la salut

 

 Què són les plagues?

Al nostre voltant sempre han viscut una gran diversitat d'éssers vius: formigues,  aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, ratolins i molts altres.  

Els nostres edificis els proporcionen nombrosos amagatalls i un ambient favorable per desenvolupar-se.
N'hi ha molts que són inofensius, i la seva presència no ens produeix cap mena de problema, però quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, es multipliquen ràpidament fins a convertir-se en una plaga i poden causar molèsties importants, a més a més de causar danys estructurals als edificis comportant despeses econòmiques.
 Fins ara, els productes químics, sobretot els insecticides, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però poden ser perillosos per a les persones i pel medi ambient. Així doncs, per controlar una plaga cal utilitzar altres mètodes i aplicar insecticides només quan sigui imprescindible. Prevenir una plaga és millor que combatre-la. 
Els ajuntaments assumeixen el control de plagues al clavegueram, als espais públics i als edificis municipals, però en els establiments i espais privats la responsabilitat és del propietari. 
En cas de dubte, el servei de Protecció de la salut us pot assessorar sobre sistemes de control i prevenció dels edificis per tal d’evitar l’aparició d’una plaga.

Per més informació: Servei de Protecció de la salut - Medi Ambient.
C/Pantà, 20, 2a planta  Horari de 9 a 14 h.
Telèfon: 937 397 000
Adreça electrònica: protecciosalut@terrassa.cat

 

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya

 Com podem prevenir una plaga?

Principalment, cal barrar el pas als animals i insectes indesitjables, i disminuir els factors que els estimulen a viure i reproduir-se.
Per evitar l'entrada d'organismes caldrà:

 • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i vigilar que tanquin bé;
 • Protegir les finestres amb tela mosquitera;
 • Posar dobles portes a les plantes baixes d'àrees obertes, on hi pot haver presència de rosegadors.
 • Cobrir els forats de ventilació amb tela mosquitera.

Per disminuir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues caldrà:

 • Mantenir tan net com sigui possible el local o l'habitatge, especialment allà on es manipulin o s'emmagatzemin aliments;
 • Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals  i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció;
 • Controlar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor.
 • Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament.
 • Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.

Si la plaga ja hi és, cal eliminar-la sense posar en perill la salut de les persones, dels animals i del medi ambient. És recomanable demanar ajuda a un professional.

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya

 Les xinxes de llit

La xinxa del llit és un insecte petit, de color cafè, aplanat, que s'alimenta només de sang d'animals. Si no es té molta experiència es poden confondre amb paparres o escarabats.

Les xinxes de llit es transporten a l'equipatge, la roba, els llits, el suport de fusta del matalàs, etc. L'ús de llits, sofàs, i mobles de segona mà és la manera més habitual de transportar les xinxes d'un lloc a un altre S’ha d’anar amb molt de compte a l’hora d’adquirir mobles usats, especialment llits, matalassos o sofàs.

La seva presència està associada a una manca d’higiene, però no és exclusiva d’aquestes situacions, ja que també es dóna en habitatges d’elevada condició socio-econòmica. Darrerament s’ha detectat un increment d’aquests insectes en el nostre entorn, i són  més freqüents a llocs amb un gran moviment de població com hotels, albergs i centres d’acollida.

Aquest increment ha provocat un problema per les molèsties que ocasiona la seva presència, resultant complicat garantir la no infestació de locals o d’equipaments si hi ha un ràpid i continu flux de persones i equipatges.

A casa nostra es tracta d’una plaga emergent, que requereix de l’atenció i de la col·laboració de tothom per aconseguir-ne el control.


Importància sanitària. Lesions

Les xinxes de llit piquen durant la nit mentre les persones dormen. Els símptomes varien d'acord amb la sensibilitat de la persona. Moltes persones presenten faves vermelles que produeixen picor o inflor localitzada, que algunes vegades apareixen un dia després de la picada. Altres persones no presenten cap reacció, o només pateixen reacció moderada. Les xinxes de llit s'alimenten a qualsevol part de la pell exposada mentre es dorm (la cara, el coll, les espatlles, els braços, les mans, etcètera).
Una preocupació comuna amb les xinxes de llit és si transmeten malalties o no. Encara que les xinxes de llit poden albergar agents causals d'algunes malalties, és poc probable que puguin transmetre cap malaltia quan piquen a les persones. La importància mèdica de les xinxes actualment és limita a la picor i la incomoditat de les seves picades.

Com determinar si hi ha una infestacióLes infestacions inicials solen estar al voltant del llit, però les xinxes eventualment es poden escampar per tota la estança, ocupant qualsevol esquerda o lloc protegit.
Encara que no poden volar, es mouen molt ràpidament pel terra, les parets, el sostre o altres superfícies. El dia el passen refugiades a les esquerdes, fissures i racons a prop d’on la gent dorm, en  general són més actives a la nit.  
Si hi ha xinxes de llit, els llençols, el matalàs o les parets apareixen marcades amb taques fosques, que són excrements secs. Una altra evidència de la seva presència són les lesions sofertes pels habitants dels locals on estan presents.
El llit i moltes àrees properes també poden tenir xinxes. És per això que es recomana revisar tota la roba del llit, el matalàs, les cadires entapissades, les cortines, les catifes i els sofàs; especialment aquells utilitzats per dormir.
En cas d’afectació  recomanem contactar amb una empresa de control de plagues registrada al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

 

 Escarabats

Les paneroles (també anomenades escarabats de cuina i en castellà, cucarachas) són uns  insectes comuns en el nostre medi. A la ciutat, les més habituals són la panerola alemanya, la panerola oriental i la panerola americana aquesta darrera s’ha introduït recentment a Catalunya i ha proliferat molt.
Els escarabats tenen el cos allargat i aplanat amb antenes llargues. Tenen com unes espines a les potes, les quals estan adaptades a caminar i córrer i per això se’ls considera insectes rastrejadors. Encara que totes tenen ales, només vola la panerola americana. La identificació de l’espècie és crucial quan s’afronta un problema amb escarabats, i pot ser necessari el diagnòstic d’un professional.

On viuen?
Aquests insectes s’han adaptat a la ciutat i ocupen diferents espais: llars, comerços, indústries, clavegueres, etc. En general, s’instal·len als llocs on troben fàcilment aliment (restes, brutícia), aigua (en necessiten poca) i refugi (són suficients petites escletxes).
Com que s’alimenten a llocs amb brutícia, són portadores potencials de bacteris, virus, protozous i fongs i poden contaminar els aliments si hi tenen contacte.

Quan les trobem?
El desenvolupament dels escarabats està afavorit per la calor i, per tant, és més fàcil trobar-les amb l’arribada del bon temps. D’altra banda, com que són d’hàbits nocturns, són més visibles del capvespre a la matinada.

 Recomanacions per a la contractació d'una empresa de control de plagues

Si malgrat les mesures preventives la plaga no desapareix, és recomanable contractar una empresa, però abans de fer-ho recordeu que:

 • Quan es contracta una empresa de control de plagues es contracta un servei que ha d'adoptar les mesures més adequades per prevenir o controlar la plaga, i no es contracta forçosament una aplicació de plaguicides.
 • L'empresa ha d'estar inscrita en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides per fer tractaments de desinsectació i desratització (Departament de Salut).
 • Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum.
 • El personal que realitza les aplicacions ha de tenir el carnet d'aplicador de tractaments DDD, que lliura el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; i el personal auxiliar del tractament ha de tenir el de nivell bàsic.
 • El responsable de l'aplicació us ha d'informar prèviament del tractament que realitzarà, especialment del termini de seguretat que cal respectar i de la necessitat de ventilar el local abans de tornar-lo a utilitzar. Us ha de lliurar un document on ha de constar, com a mínim, la informació següent:
  1. les dades de l'empresa que realitza el tractament (nom i número d'inscripció en  el Registre d'establiments i serveis plaguicides).
  2. identificació de la superfície o del local que cal tractar.
  3. especificació de la plaga que cal tractar.
  4. plaguicides utilitzats: nom, número de registre i quantitat aplicada.
  5. tipus de tractament i tècnica d'aplicació del plaguicida.
  6. mesures de precaució i seguretat que s'han de prendre després de l'aplicació.
  7. termini de seguretat.
  8. data i hora d'inici i acabament del tractament.
  9. nom i signatura del responsable tècnic i data d'expedició del seu carnet d'aplicador de nivell qualificat.

En cas de necessitar contactar amb un professional per resoldre un problema de plagues, podeu consultar les associacions d’empreses dels gremis:

 

Font: Agència de salut Pública de Catalunya

 Per a més informació