Protecció de la salut

 

 Tramitació d'expedients

En relació als programes establerts: molèsties derivades dels animals domèstics, per insalubritat en habitatges, o per incompliment de normatives tant d'higiene alimentària, com en les matèries que tenim competència.