entorn natural

Des del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat ( a partir de la Secció de Medi Natural) es treballa per la millora de l’entorn natural de Terrassa. Les quatre línies principals de treballs són l’estudi i recollida d’informació sobre l’entorn terrassenc, la conservació i millora dels entorns fent-els accessibles als ciutadans quan això sigui possible, la creació d’equipaments per l’oci ciutadà i finalment el seguiment i control de les activitats que es desenvolupen en l’entorn.

La gestió municipal en aquest àmbit va dirigida tant a la conservació i millora de la qualitat ambiental i la biodiversitat (actuació de recuperació de la llera i marges del torrent de la Grípia, restauració de can Candi…) com a promoure el lleure i gaudir ciutadà d’aquests espais (horts municipals, protecció de camins…)