L'aigua, un element necessari

L’aigua, és necessària per a la vida i per a les activitats humanes, és un recurs escàs que hem de cuidar, mantenir i estalviar entre tots. A Medi Ambient treballem per una gestió integral del cicle de l’aigua: des de l’obtenció i la distribució de l’aigua de consum fins a la depuració de les aigües residuals.

Tenim tres objectius bàsics que requereixen la col·laboració dels ciutadans: distribuir aigua en les millors condicions, fer-ne un ús racional (no malgastar-la) i tornar-la al medi sense contaminació.

Entre altres tasques, millorem i mantenim la xarxa d’aigua potable, autoritzen i controlem els abocaments d’aigües residuals de caràcter industrial a la xarxa de clavegueram municipal i gestionem el sistema de sanejament, que inclou el maneniment del clavegueram i d'altres instal.lacions de sanejament.

Ens cal també la màxima col·laboració ciutadana tant a nivell individual com col·lectiu de les indústries, clubs esportius,...  Els Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Salut de la Generalitat vetllen per garantir la qualitat de l'aigua dels ciutadans.

 

 Consells d'estalvi d'aigua

Alguns consells pràctics per l’estalvi d’aigua:

 • Cada cop que us banyeu, desaprofiteu 300 litres d’aigua. Dutxeu-vos.
 •  Eviteu les fuites i repareu les aixetes que degoten.
 • Si instal·leu aixetes de dutxa de baix consum o limitadors de cabal, estalviareu entre un 30 i un 60% d’aigua.
 • Regueu les plantes al matí ben d’hora o al vespre. Així estalviareu aigua.Regar en hores de baixa insolació redueix les pèrdues per evaporació.
 • Quan us renteu les dents o us afaiteu, tanqueu l’aixeta. Si la deixeu oberta, gasteu 12 litres d’aigua.
 • Al jardí, procureu aplicar tècniques de reg per degoteig o per microaspersió: consumeixen menys quantitat d’aigua.
  Abans de plantar-hi gespa, penseu-vos-hi bé: necessita molta aigua.
 • Si llenceu un paperet al wàter i buideu el dipòsit, malgasteu 10 litres d’aigua. El wàter no és una paperera.
 • Quan netegeu les verdures i d’altres aliments, no deixeu córrer l’aigua, poseu-la en un cubell i després utilitzeu-la en altres serveis.
 • Espereu a tenir el rentavaixelles i la rentadora plens abans de posar-los en funcionament. Així estalviareu aigua i energia elèctrica.
 • No aboqueu restes de pintura, vernissos, dissolvents, oliso d'altres residus per l’aigüera o la claveguera. Aquests productes dificulten la depuració de les aigües i contaminen.
 • Quan renteu els plats, no deixeu rajar l’aigua inútilment. Utilitzeu una pica per ensabonar i una altra per esbaldir.
 • Escolliu rentadores i rentavaixelles de baix consum d’aigua.

 Aigüeres i wąters

Les aigüeres i els wàters no son contenidors de residus.

Per tant, NO hi podem abocar olis de cuina, compreses, tampons, bolquers o tovalloletes humides d'un sol ús.

Llençar aquests residus per les aigüeres i wàters generen greus problemes a la xarxa de clavegueram i als sistemes de depuració de les aigües residuals.

L'oli de cuina és altament contaminant, cal recollir-lo adequadament i portar-lo a les Deixalleries Munciipals, fixes , a la Deixalleria Mòbils o als contenidors d'oli ubicats a diferents punts de la ciutat.

Les compreses, tampons, bolquers i tovalloletes humides d'un sol ús NO SÓN BIODEGRADABLES i provoquen embussos als baixants dels edificis, al clavegueram i als sistemes de depuració de les aigües residuals. Cal dipositar-los dins del contenidors verd de la fracció RESTA.