Entrega de caixes niu

Els alumnes del Pla de Transició al Treball realitzen diversos projectes de col•laboració amb entitats de la ciutat dins el que anomenen Projecte Integrat. És de 30 hores de durada on els alumnes posen en pràctica els coneixements adquirits en els mòduls professionals.

El Pla de Transició al Treball, és una modalitat de Programa de Qualificació Professional Inicial finançat pel Departament d’Ensenyament i el municipi. És un recurs formatiu adreçat a alumnes que no han superat l’ESO, per tant, és una nova oportunitat per aquest col•lectiu de joves amb risc d’exclusió.

El PTT té dos grans objectius:
1. Afavorir la continuïtat formativa mitjançant la Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i mòduls C a les Escoles de Persones Adultes.
2. Assolir la qualificació professional a nivell d’auxiliar en dos perfils ofertats:
– Auxiliar en treballs de fusteria i instal•lacions de mobles.
– Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar.

Després de 13 anys de PTT a Terrassa, el balanç és molt positiu. És un recurs formatiu consolidat i amb forta demanda.

Des del Servei de Medi Ambient, s’està treballant sobre diferents projectes, com l’Anella Verda de Terrassa i els horts urbans.

Des de fa més de quatre anys s’està col•laborant amb el Programa PTT amb l’objectiu de demanar diferents materials que serveixin per a fer les pràctiques de taller a l’alumnat tot observant el resultat del seu treball.

Al llarg d’aquests anys han fet caixes niu i menjadores pels ocells, que s’han ubicat en diferents espais de l’Anella Verda, en espais urbans (parcs) de la ciutat i taules i bancs per la zona de pic nic del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB).

Aquesta vegada s’ha col•laborat en la creació de 12 caixes niu per a ratpenats, que els alumnes han entregat avui.

 


Els ratpenats són uns animals sobre les que hi ha una clara amenaça per la seva supervivència degut:

 • Als nous sistemes de construcció complicat trobar escletxes i forats on ubicar-se.
 • La contaminació
 • L’ús d’insecticides
 • La seva baixa natalitat. Cada femella te 1 o 2 cries part/any, per tant són sensibles a l’alteració de l’habitat-destrucció nuclis de cria

Es tracta d’animals molt beneficiosos en el control de plagues d’insectes, perquè són Insectívors. Una ratapinyada menja uns 700 insectes cada nit i pot arribar a viure uns 25 anys.

Per tal d’afavorir la seva recuperació arran de les ventades del 2014 quan van caure molts pins, alguns dels quals hi tenien localitzats els seus nius i per afavorir el control de plagues d’insectes, es va sol•licitar a l’Escola Municipal d’Art, amb la que s’ha col•laborat en altres ocasions, la construcció de 12 caixes niu per rat penats.

S’ha seguit el model de 4 cambres (four chamber nursery house), el més òptim segons l’expert consultat.

En el seu muntatge no s’han utilitzat elements químics (coles…) per això s’han fet servir productes naturals de tractament, com l’oli de llinosa. Són estanques a la llum i han de ser d’un color clar, amb ventilació i evitant l’orientació sud, sud-oest, per evitar sobreescalfament (que provocarien la deshidratació i mort dels colonitzadors)

En una caixa poden haver fins a 100 femelles.

El tipus d’espècie més comuna de ratpenats que acostuma a colonitzar els caixes (95%) és la pipistrel•la nana (Pipistrellus pygmaeus)

La seva localització està condicionada a l’existència d’espais verds mínimament grans amb un punt d’aigua relativament proper. S’hauran de col•locar a un mínim de tres metres d’alçada (òptims de 4-5 metres).

Es preveu la col•locació de dues caixes niu a cada punt:

Espais afectats per els ventades:

 • Horts municipals de Mn Homs
 • Finca de can Casanoves
 • Centre d’Informació Ambiental Bonvilar
 • Torrebonica

Control de plagues:

 • Horts urbans del costat del cementiri i de la Grípia.
  Tot i que en alguns dels punts anteriors es vol aconseguir la mateixa funció (espais d’horta)

El cost de la fusta ha anat a càrrec de Medi Ambient.

Per tant, aquesta nova experiència, per la seva qualitat, funcionalitat i feina ben fet per part dels alumnes, és un nou pas de col•laboració, que donarà continuïtat a la línia oberta aquests anys, on els alumnes veuran que el seu treball ha servit per a una funció social i sobretot ambiental per la ciutat