Dades Ambientals

Ja podeu consultar dades mediambientals dels diferents vectors, com ara aigua o residus entre d'altres, referides a Terrassa. 

Aquestes dades s'aniran actualitzant i ampliant periòdicament.