Tarifa de l'aigua i Ajuts socials per a l'abastament d'aigua

MINA, Aigües de Terrassa i l’Ajuntament de Terrassa, han acordat conjuntament que no s’aplicarà cap increment sobre les tarifes del servei d’abastament d’aigua a Terrassa per l’exercici 2015. Es mantindran doncs les tarifes aprovades per l’any 2014.

L’esforç realitzat de forma continuada per disminuir despeses d’explotació i la política ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, que ha aconseguit assolir millores en el rendiment tècnic hidràulic de la xarxa i en l’estalvi d’energia de les instal·lacions, permeten mantenir la tarifa actual del servei.

Aquesta decisió és una mostra clara de la implicació que s’ha mantingut des de sempre envers la ciutadania, i de la voluntat de contribuir a disminuir els efectes negatius que s’estan patint per la continuada situació de crisi econòmica.

En aquest sentit, l’any 2013, també de comú acord, es va decidir establir la tarifa social de l’aigua, mesura que conjuntament amb el protocol per evitar talls de subministrament, ha situat Terrassa com a pionera i municipi de referència en política social de l’aigua. Respecte aquesta tarifa social, tot i aquest increment zero, l’Ajuntament de Terrassa i MINA, Aigües de Terrassa, han acordat una ampliació important del col·lectiu de famílies que poden ser beneficiaris.

D’una banda, incrementant un 40% els nivell de renda disponible a partir dels quals es pot accedir a la tarifa social, i de l’altra, eliminant la resta de requisits, que limitava l’accés només a persones en situació d’atur i pensionistes. Ara qualsevol família, si compleix els nivells de renda, podrà gaudir de la tarifa social.

Aquests canvis no entraran en vigor fins a data 1 de juliol de 2015, termini que garanteix mantenir l’impacte econòmic en uns nivells que són assumibles sense fer cap increment de les tarifes del servei.

Actualment ja disposen de la tarifa social un total de 937 famílies. Recordar també que Fundació Mina va crear el març de 2014 el Fons Social de l’Aigua per complementar la tarifa social, fons del que s’han pogut beneficiar més de 416 famílies. Tal i com s’ha fet palès a la Taula de la Pobresa i altres escenaris de debat social, MINA continuarà col·laborant amb Serveis Socials de l’Ajuntament i facilitant ajornaments i fraccionaments per al pagament de factures d’aquelles famílies amb menors ingressos per tal de garantir l’accés a un be bàsic com és l’aigua. 

Consulteu tota la informació a la pàgina web de Mina Aigües de Terrassa

 

Informació sobre tots els ajuts social que es poden sol.licitar, per a garantir l'abastament d'aigua per a tothom :

  • Tarifa social de l'aigua
  • Fons social de l'aigua
  • Cànon social de l'aigua
  • Protocol per a la prevenció de talls de subministrament d'aigua
  • Ajuts d'urgència social.

Trobareu tota la informació al següent document en pdf: