Visor antenes de telefonia
Nou visor de les antenes de telefonia mòbil.

 

Visor que mostra la ubicació de totes les antenes de telefonia mòbil a la ciutat, juntament amb la informació de característiques i potències d'emissió existents al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR).