Les Fonts Naturals de Terrassa

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de Ajuntament de Terrassa s’encarrega de la vigilància i el control de les fonts naturals del municipi. El Laboratori Municipal realitza tres controls analítics anuals de les aigües de les fonts que inclouen paràmetres físico-químics i microbiològics.

A través del visor de les fonts a més de trobar els resultats analítics, disponibles des de l’any 2005, també podreu veure la localització exacte de les fonts sobre un plànol, consultar la normativa associada al seu control sanitari, conèixer si son accessibles o si estan seques, i fins i tot descarregar-vos fitxes descriptives de la font i del seu entorn amb fotografies recents en l’apartat d’altres descàrregues.

Cal tenir en compte que les aigües de les fonts naturals al provenir de captacions no connectades a la xarxa pública d’abastament d’aigua potable, i per tant sense cap tractament previ de potabilització, estan subjectes a fluctuacions i alteracions. Per tant no es pot garantir l’aptitud per al consum humà de forma continuada, és per això que es tracta d’aigües sense garantia sanitària quan compleixen amb els paràmetres sanitaris en el moment del control periòdic o aigua no apte per al consum humà quan  els resultats superen els valors establerts a la normativa.